V e l f o r e n i n g e n

Bogøy Velforening er øyas "formannsskap". Foreningen arbeider for beboernes trivsel og for å legge til rette for et best mulig sosialt og fysisk miljø. Gjennom årenes løp har Velforeningen arrangert utallige sammenkomster for fastboende og tilreisende. I tillegg har Velforeningen bl.a. ansvar for utleie/vedlikehold av skolen, vedlikehold av gatelys og stier, samt andre naturlige fellesanliggender som bl.a. avfallshåndtering og leie av ATV.

Foreningens formål er:
- Å samle beboerne i Bogøyvær til felles innsats for et bedre sosialt og fysisk miljø
- Å ta opp og drøfte problemer av felles interesse
- Å være beboernes talsrør utad i den grad medlemmene finner det ønskelig
- Å hjelpe eller formidle hjelp til den enkelte beboer i spørsmål som naturlig hører hjemme i velforeningens virke

I tillegg til å bestyre utleie av skolen, arrangerer Velforeningen fester og tilstelninger av ulike slag (se Begivenheter).
Ta gjerne kontakt: Elin: mob. 915 10 330 eller Synnøve: 7244 8536/464 21 713.

Styrets sammensetning for 2015-2016:
Leder Elin Wahl
Nestleder Synnøve Nilsen
Styremedlem Håkon Wahl
Sekretær Anne Karin Rangø
Regnskap May Bogø
Revisor John Einar Hoel
Valgkomite Bjørn Gunnar Bogø og Torleif Skatvold