>>Sportsdrill - en estetisk vakker og spennende idrett

Sportsdrill er en idrett der drill og turn står i fokus. Korrekt drillteknikk er viktig, samtidig som det også fokuseres på riktig kroppsteknikk, og på at kropp og drillstav jobber sammen. Det er viktig med flyt, musikkforståelse, smidighet, styrke, fleksibiliet, god teknikk og utstråling. Disse kombinasjonene gjør sporstdrill til en allsidig og krevende idrett. Når de viktigste elementene er lært vil det bli laget program til musikk tilpasset gymnastene. Det kan være individuelle (solo) program, par eller tropp. I starten vil vi prioritere tropp.

Når du fyller 11 år kan du starte å konkurrere. Vi følger de nasjonale barneidretts-bestemmelsene gitt av Norges Idrettsforbund.

Konkurranseform:
I sportsdrill konkurreres det i 3 disipliner: Individuelt, Par og Tropp

Det konkurreres i 4 klasser:
Rekrutt (11-12 år), Junior (13-16 år), Senior (17 år og eldre), Tropp (13 år og eldre)

Hva trengs for å starte med sportsdrill?
- En gymsal
- Nasjonalt konkurransereglement for sportsdrill
- Drillstav tilpasset gymnastens arm (Se mer info "klubben" )
- Treningstøy og skotøy (tåhetter/gymsko/dansesko)
- CD/Kassettspiller for oppvarming, oppvisning/konk.program
- Matter

Ny organisering fra 2013:

Sportsdrill ble i 1991 tatt opp som egen gren i Norges Gymnastikk- og Turnforbund, og
det første Norgesmesterskapet ble arrangert i 1992. Fra 01.01.2013 vil Sportsdrill være
en gren under Norges Danseforbund da det internasjonale Sportsdrillforbundet WBTF nå
er assosiert medlem av WDSF. I dag er det 7 kretser som har sportsdrill, og det er 15
lag/klubber med til sammen ca. 250 gymnaster som driver aktivt i Norge.